Data IKM Nilai BB / BP

Anda dapat melakukan filter data dengan memilih isi dari form di bawah ini.

*) Jumlah nilai data ini dalam ribuan rupiah.

No Kecamatan Nilai BB/BP
71 Elfia deni Siulak 3,000
72 Nurlinis Siulak 3,000
73 Dalisani Siulak 3,000
74 Sri Fitria Air Hangat Timur 3,000
75 Suparti Batang Merangin 3,000
76 Ermayanti Batang Merangin 2,500
77 Rosda Sitinjau Laut 150
78 Nurhayati Siulak 150
79 Ernawati Sitinjau Laut 150
80 Tes Neli Sitinjau Laut 350
18,300

Pages